Uniflex on vastuullinen työnantaja

Työntekijämme ovat toimintamme perusta ja heidän hyvinvointinsa on meille tärkeää. Olemme osana Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjaa, jossa työnantajat sitoutuvat kehittämään vastuullisen työnantajuuden kuutta periaatetta, joita ovat syrjimättömyys, joustaminen ja työelämän tasapaino, esimiestyöhön panostaminen, työn sisältö ja merkitys, tehtävän vaatimuksen mukainen palkkaus ja hyvä hakijakokemus.

1. Syrjimättömyys

Me olemme kaikki erilaisia. Yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu on hyvinvoivan työyhteisön a ja o. Esimerkiksi sukupuoli tai syntyperä ei saa olla peruste sen enempää syrjinnälle kuin suosinnalle. Tällaista havaittaessa vastuullinen työnantaja puuttuu tilanteeseen matalalla kynnyksellä.

Uniflex mahdollistaa omalla toiminnallaan kaikille syrjimättömän kohtelun niin rekrytointiprosessin kuin koko työsuhteen elinkaaren aikana.

2. Joustaminen ja työelämän tasapaino

Elämässä voi tapahtua kaikenlaisia käänteitä, jotka saattavat vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin sekä jaksamiseen myös työpaikalla. Vastuullinen työnantaja kuuntelee työntekijää ja joustaa parhaansa mukaan elämän eri vaiheissa.

Uniflex pyrkii toiminnallaan tarjoamaan joustavuutta ja jatkuvaa tukea koko työsuhteen ajan.

3. Esimiestyöhön panostaminen

Hyvä esimies on läsnä työntekijöiden arjessa ja kiinnostunut alaisistaan ja työn kuulumisista. Ihmislähtöinen, kuunteleva esimiestyö on iso osa vastuullista työnantajuutta. Sen toteuttamiseen tulee varata aikaa ja sitä on myös kehitettävä johdonmukaisesti. Työntekijämme työskentelevät asiakasyrityksissämme, joissa heillä on oma nimetty esimies ja jokaisessa asiakasyrityksessä on myös oma yrityskulttuurinsa.

Seuraamme palautteita ja keskustelemme aktiivisesti työntekijöidemme esimiesten kanssa. Työntekijöillämme on myös oma yhteyshenkilö Uniflexilla. Häneen voi olla yhteydessä kaikissa työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä.

4. Työn sisältö ja merkitys

Työntekijälle on tärkeää kokea, että hänen työpanoksensa on merkityksellinen. Vastuullinen työnantaja auttaa työntekijää löytämään oman, selkeän roolin organisaatiossa ja antaa työntekijälle palautetta säännöllisesti. Kun odotukset ja tavoitteet ovat tiedossa, voivat työnantaja sekä työntekijä edistää paremmin yhteisiä päämääriä. Työnantaja mahdollistaa työntekijän kehittymisen ja jatkuvan oppimisen. Määräaikaisen työsuhteen jälkeen kauttamme voi työllistyä myös muihin toimeksiantoihin – tai tulla rekrytoiduksi suoraan asiakkaan palvelukseen.

Uniflexin laatujärjestelmään kuuluu säännöllinen palautteen kerääminen niin hakijoiltamme, työntekijöiltämme kuin asiakkailtamme. Palautteen saaminen on meille tärkeää, näin voimme kehittää toimintojamme ja palvella paremmin kaikkia tärkeitä sidosryhmiämme.

5. Tehtävän vaatimuksen mukainen palkkaus

Palkka on tärkeä motivaatiotekijä, joka lisää myös työn merkityksellisyyden kokemusta. Tehdystä työstä tulee aina saada asianmukainen korvaus. Työntekijän tulee saada palkka ajoissa ja oikein. Työntekijöillä on Uniflexilla oma yhteyshenkilö, johon voi olla yhteydessä palkkaan, työterveyshoitoon ja työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Olemme Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL:n jäsenyritys, joka kuuluu Elinkeinoelämän Keskusliittoon. Noudatamme voimassa olevia työehtosopimuksia ja alan eettisiä sääntöjä.

6. Hyvä hakijakokemus

Vastuullinen työnantaja välittää hakijasta koko hakuprosessin ajan. Jokainen hakija on arvokas! Työnantajan on asianmukaisesti viestittävä rekrytoinnin etenemisestä – myös siinä tilanteessa, ettei hakija tule valituksi paikkaan. Joskus rekrytointiprosessit voivat pitkittyä, mutta pyrimme aina siitäkin huolimatta pitämään työnhakijamme ajan tasalla koko hakuprosessin ajan. Tiedotamme myös muista meille avautuvista työpaikoista mm. uutiskirjein. Vastuullisuus näkyy myös siinä, että olemme laatineet työpaikkailmoituksiamme selkeämmäksi ja informatiivisemmaksi, jotta hakijan olisi helpompi arvioida tehtävänkuvan soveltuvuutta ja myös myöhemmin omaa työssä onnistumistaan.

Kunnioitamme työnhakijoidemme tietosuojaa – meille on tärkeää, että työnhakijamme kokevat meidän vaalivan heidän yksityisyyttä ja että he voivat luottaa tapaamme käsitellä heidän henkilötietojaan. Huolehdimme aina hakijoidemme henkilötiedoista luotettavalla ja lainmukaisella tavalla.

Lue lisää Vastuullinen työnantaja -kampanjasta tästä linkistä! Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.Uniflex Suomi Oy

Uniflex Suomi

Hietaniemenkatu 2, 00100, HELSINKI

Tel: 040 689 3200
Sähköposti: info@uniflex.fi

nEW