Työsopimus ja sisältö

Tiedätkö mitä kaikkea kirjallisessa työsopimuksessa tulee olla? Ennen allekirjoittamista, sinun on tarkistettava, että suullisesti sovitut asiat vastaavat kirjallista työsopimusta. Allekirjoituksellasi hyväksyt työsuhteen ehdot ja jälkikäteen on hankala muuttaa työsopimuksen sisältöä. Muistathan siis käydä kirjallisen sopimuksen huolellisesti läpi, äläkä allekirjoita mitään mitä et ymmärrä. Jos olet yhtään epävarma, älä epäröi kysyä tulevalta työnantajaltasi lisätietoja ja tarvittaessa voit antaa työsopimuksen jopa jollekin asiantuntijalle tarkastettavaksi. Työsopimuksella sovittavia asioita määrittelevät muun muassa työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain säännökset sekä TES. 

Tästä blogista löydät koosteen tärkeimmistä asioista, jotka sinun on hyvä huomioida, kun on työsopimuksen allekirjoittamisen aika.

1

Tee kirjallinen työsopimus ennen työnaloitusta

Varmista, että saat aina kirjallisen työsopimuksen ennen työsuhteen alkua. Kirjallinen työsopimus on sekä työntekijän että työnantajan etujen mukainen ja hyvin laadittu työsopimus voi pelastaa monelta väärinkäsitykseltä. Se toimii myös työnantajan näytteenä työsuhteen ammattimaisesta hoidosta. 

2

Sopimuksen kohde ja tehtävät

Varmista, että esim. tehtävänimikkeesi ja työtehtävät on kuvattu oikein. Tarkasta, että sekä sinun, että työnantajan nimet ja yhteystiedot ovat paikkaansa pitäviä.

3

Sopimuksen voimassa olo

Onko sinulla toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen työsopimus? Mikäli työsuhde on määräaikainen, tarkasta työsuhteen kesto ja peruste määräaikaisuudelle. Määräaikaisuuden perusteita voivat olla esim. sairausloma- tai vanhempainvapaan sijaisuus sekä erilaiset projektit kuten esim. uuden järjestelmän käyttöönottoprojekti. Myös ruuhkahuippujen tasauksessa käytetään usein määräaikaista työvoimaa. Näitä ovat vaikkapa budjetointiin ja tilinpäätöksiin liittyvät taloushallinnon projektit. 

4

Koeaika

Kuuluuko sopimukseesi koeaika ja jos, niin kuinka pitkä koeaika sinulle on määritelty? Koeajan pituudeksi voidaan sopia korkeintaan kuusi kuukautta työsuhteen alusta lukien tai määräaikaisissa työsopimuksissa puolet määräaikaisen työsopimuksen kestosta. Lisäksi koeaikaa voidaan pidentää, jos työntekijä on työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä koeaikana. Koeajan aikana sekä työnantajalla että työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus ilman irtisanomisaikaa. Koeaikapurkuun on työnantajan puolelta oltava kuitenkin jokin hyväksyttävä syy: näitä voivat olla mm. työn suorittamiseen liittyvä puutteellisuus. myöhästely ja luvattomat poissaolot tai yleinen sopimattomuus työhön. Työsopimus voidaan purkaa riippumatta työsopimuksen kestosta tai tyypistä – oli kyse sitten vakituisesta tai määräaikaisesta työsuhteesta.

5

Irtisanomisaika, ylityöt ja tauot

Sovelletaanko työsopimuksessasi lakisääteistä irtisanomisaikaa, vai oletteko sopineet pidemmästä irtisanomisajasta? Työsopimuslain mukaan työntekijän on noudatettava 14 vrk:n irtisanomisaikaa, jos hän irtisanoutuu keskeytyksettä jatkuneesta työsuhteestaan, joka on kestänyt enintään viisi vuotta. Jos työntekijän työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta, on irtisanomisaika yhden kuukauden mittainen.

Kuinka monta tuntia on viikoittainen työaikasi? Työskenteletkö kokopäiväisesti, osa-aikaisesti vai onko sinulla jokin muu sovittu työaikamalli? Miten ylityöt maksetaan? Sisältääkö peruspalkkasi jo tietyn määrän ylitöitä, vai korvataanko mahdolliset ylityökorvaukset vapaa-aikana, palkkana tai kerrytätkö ylitöitä ns. työaikapankkiin?

Miten voit pitää taukosi? Määritteleekö työnantaja esim. lounastaukosi, vai saatko itse päättää siitä? Työaikalain mukaan työntekijällä on oikeus tunnin mittaiseen lepoaikaan, mikäli vuorokautinen työaika on kuutta tuntia pidempi. Lepoaikaa ei saa sijoittaa välittömästi työpäivän alkuun eikä loppuun. 

6

Työpaikka, palkka ja etuudet

Työnantajasi päättää miten, missä, milloin ja millä välinein työtä tehdään. Tarkista, että sovitut asiat on kirjattu työsopimukseesi. Asutko jossain kauempana ja olette suullisesti sopineet tietystä etätyön määrästä? Tämän kanssa saakin olla tarkkana, sillä jälkikäteen on ikävä lähteä kiistelemään sovitusta etätyön määrästä.

Työehtosopimukset (TES) ovat osa suomalaista työsuhteen ehtoja määrittävää järjestelmää ja lainsäädäntöä. Niissä määritellään kunkin toimialan mukaiset minimipalkkatasot. Yksityisellä puolella palkka sovitaan yleensä yksilökohtaisesti ja palkkatason määrityksessä otetaan huomioon tehtävän vaativuus, koulutus ja ammattipätevyys. Eri toimialoilla on omat ominaispiirteensä ja perinteisen aikapalkkamallin lisäksi palkka voi olla myös palkkio- tai provisiopalkkaa tai urakkapalkkaa. Osa kokonaisansioista voi koostua myös bonuksista tai muista eduista, kuten lounas-, puhelin- tai liikuntaeduista. Muita etuja voivat olla mm. erillinen työnantajan maksama lisäeläke/vakuutus, matkaraha, työsuhdeauto, kannettava tietokone tai matkapuhelin. Kaikkia näitä ei välttämättä luetella työsopimuksessasi, mutta tarkista ainakin ne tärkeimmät sekä sen, mitä työehtosopimusta noudatetaan!

7

Lopuksi

Tarkasta vielä päiväys ja allekirjoitus! Valmista tuli! Nyt kun olet käynyt kaikki tärkeät asiat läpi, voit hyvin mielin aloittaa uudessa työssäsi. Onnea matkaan!

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Poolia ja Uniflex yhdistyvät

Miten tämä tulee näkymään työnhakijalle? Pörssiyritykset Poolia ja Uniflex yhdistyivät vuonna 2018 ja yritysten yhdistämistä on nyt viety eteenpäin. Uniflexin

Tiedote nimenmuutoksesta

TIEDOTE NIMENMUUTOKSESTA Hyvä asiakkaamme Pörssiyritykset Poolia ja Uniflex yhdistyivät vuonna 2018 ja yritysten yhdistämistä on nyt viety eteenpäin. Uniflexin nimi

Joulugallup

Uniflexin joulugallupin vastausaika on nyt päättynyt ja leffa- ja herkkuliput on lähetetty sähköpostitse arvonnassa voittaneille. Kiitokset kaikille osallistuneille ja oikein